U savremenom društvu, gdje su društvene mreže i digitalna komunikacija postali integralni dio naših života, eksterna validacija – ili priznavanje i odobravanje od strane drugih – ima sve veći uticaj na naše samopouzdanje i osjećaj vlastite vrijednosti. Kroz psihoterapijski rad, često se susrećemo sa klijentima koji se bore sa potrebom za eksternom validacijom, trude se da dobiju priznanja od drugih i da im ugode, a to može imati duboke emocionalne i psihološke posljedice.

Zašto nam je važna eksterna validacija?

Eksterna validacija je prirodna ljudska potreba. Kao društvena bića, evoluirali smo tako da tražimo prihvatanje i odobravanje od naših vršnjaka, porodice i šire zajednice. Ovo ponašanje ima korjene u preživljavanju.

Kako?

Ako se prisjetite naših predaka koji su živjeli u teškim i opasnim uslovima divljine, bez adekvatne zaštite, biti sam je značilo veću šansu da će nas pojesti neka životinja, da ćemo se povrijediti i nećemo dobiti odgovarajuću pomoć i slično, a biti dio grupe je značilo veća šansa za preživljavanje. U savremenom kontekstu, i dalje želimo biti prihvaćeni jer to doprinosi osjećaju sigurnosti i pripadnosti. Kada dobijamo priznanje za naše napore, uspjehe ili čak svakodnevne aktivnosti, to može značajno podići naše raspoloženje i samopouzdanje. Pozitivna povratna informacija nas motiviše da nastavimo dalje i pomaže nam da se osjećamo vrijednim i uspješnim. Sve ovo vodi ka učvršćivanju jednog odmažućeg uvjerenja, a to je da nam je eksterna validacija neophodna.

Zašto ne bi trebalo da nam je eksterna validacija toliko važna?

Iako eksterna validacija može biti motivišuća, oslanjanje isključivo na nju može biti problematično. Kada naša sreća i samopoštovanje zavise od mišljenja drugih, postajemo ranjivi na promjene u spoljnim okolnostima. Ova zavisnost može dovesti do stalne potrage za potvrdom, što može iscrpljivati i voditi ka anksioznosti i depresiji. Ako se oslanjamo na druge da nam kažu koliko vrijedimo, gubimo osećaj unutrašnje kontrole i samostalnosti, ulazimo u začarani krug potrage za odobravanjem iz kojeg nema izlaska, bespotrebno trošimo energiju, a na kraju ipak nismo zadovoljni.

Jedan od ključnih koraka ka zdravijem psihološkom stanju je razvijanje unutrašnje validacije. To znači prepoznavanje i prihvatanje vlastitih vrijednosti i uspjeha, nezavisno od spoljašnjeg priznanja. Unutrašnja validacija nam omogućava da izgradimo stabilan osećaj samopouzdanja koji nije podložan promjenama u mišljenju drugih ljudi.

Kako razviti unutrašnju validaciju?

1. Samorefleksija i samospoznaja: Razvijanje svjesti o vlastitim vrijednostima, ciljevima i osjećanjima pomaže u prepoznavanju unutrašnje vrijednosti. Vođenje dnevnika može pomoći u ovom procesu, jer nam pomaže da dođemo u kontakt sa sobom, svojim emocijama i mislima.

2. Postavljanje ličnih ciljeva: Fokusiranje na ciljeve koji su u skladu sa vašim vrijednostima i interesima, a ne samo na one koji će impresionirati druge, može povećati osjećaj ličnog postignuća i zadovoljstva. Življenje u skladu sa svojim vrijednostima je put koji vodi ka ispunjenijem i kvalitetnijem životu, životu vrijednog življenja.

3. Praktikovanje samoprihvatanja: Svjesnost da niko nije savršen i da su greške dio ljudskog iskustva može pomoći u smanjenju potrebe za eksternom validacijom. Prihvatanje nas samih i kada griješimo i kada ne griješimo je veoma važno na ovom putu.

4. Mindfulness: Praktikovanje mindfulness-a može pomoći u smanjenju prekomjernog fokusiranja na eksterne faktore i povećanju svjesti o trenutnom iskustvu i unutrašnjim osjećanjima. I ovo nam pomaže da dođemo u kontakt sa sobom, mislilma i emocijama, da stvorimo prostor za sve što „zateknemo“ unutar sebe i prihvatimo.

Eksterna validacija može biti koristan alat za motivaciju i potvrdu, ali oslanjanje isključivo na nju može imati negativne posljedice po naše mentalno zdravlje. Razvijanjem unutrašnje validacije, postajemo otporniji i zadovoljniji, što nam omogućava da živimo ispunjenijim i autentičnijim životom.

Ukoliko smatrate da vam je potrebna podrška na putu razvijanja unutrašnje validacije pišite nam na psiholoskosavjetovanjealba@gmail.com

Pogledaj: Samopouzdanje- kako imati više samopouzdanja?