Naš tim čine četiri psihologa i psihoterapeuta pod supervizijom. Svako od članova našeg tima ima višegodišnje radno iskustvo u oblasti primijenjene psihologije. Kroz godine ličnog rada i razvoja, zatim savjetovanja i psihoterapije, psihodijagnostike, pisanja psihoedukativnih tekstova, kampanja usmjerenih na promociju mentalnog zdravlja u široj društvenoj zajednici, rada sa različitim uzrasnim kategorijama i sa različitom problematikom usko vezanom uz mentalno zdravlje svako od nas je izgradio osjetljivost za različite vrste problema i patnji svakog ljudskog bića. 

Ukoliko želite da promijenite dodijeljenog psihoterapeuta, možete to učiniti u svakom trenutku bez dodatne naknade.


Dajana Kovačević

Dajana Kovačević

Zahvaljujući višegodišnjem radnom iskustvu nakon studija i volonterskom angažmanu tokom studija, stekla sam dosta zanja i vještina kako psihologiju primijeniti u praksi. Moj sadašnji rad je usmjeren na savjetovanje i psihoterapiju, pisanje psihoedukativnih tekstova i kampanje usmjerene na promociju očuvanja mentalnog zdravlja u široj društvenoj zajednici. Fokusirana sam na cjeloživotno učenje i usavršavanje kroz brojne seminare i edukacije.

Diplomirani psiholog, REBT psihoterapeut, profesionalna orijentacija i savjetovanje


Tatjana Radulović

U preko 20 godina radnog iskustva, u nevladinim organizacijama i vaspitno-obrazovnim institucijama sam imala priliku da se bavim širokim spektrom psiholoških poteškoća kod adolescenata i mladih. U svom radu posebnu pažnju posvećujem promociji zaštite i očuvanja mentalnog zdravlja. Predavač sam i spoljni saradnik u Centru za obrazovanje i savjetovanje odraslih.

Diplomirani psiholog, REBT psihoterapeut, profesionalna orijentacija i savjetovanje

Tatjana Radulović

Irena Pašić

Irena Pašić

Trenutno radim i usavršavam svoje znanje kao psiholog i psihoterapeut u organizaciji “Medecins du Monde” – Liječnici svijeta. Svoje profesionalno iskustvo stičem u radu sa djecom, mladima i odraslima uz aktivno učenje kako od njih samih tako i kroz istraživanje i edukacije. Interesovanje za bavljenje psihoterapijom potiče iz ličnog iskustva i stalnog svjedočenja promjenama koje uviđam kod svojih klijenata.

MA psihologije, REBT psihoterapeut pod supervizijom


Snježana Ivanović

Kroz angažovanost u različitim ustanovama i organizacijama stekla sam mnoga iskustva u savjetodavnom i psihoterapijskom radu. Moj rad se zasniva na primjeni REBT terapije i usmjeren je na individualni rad sa odraslim pojedincima, djecom i mladima.
Smatram da je lični rad na sebi veoma značajan, te me iz tog razloga rad sa klijentima i ispunjava.

MA psihologije, REBT psihoterapeut, trener asertivne komunikacije

Snježana Ivanović