Kada se vratim u svoje školske dane jasno se sjećam kako mi je na početku svake školske godine nekako bilo lakše. Imala sam više motivacije, lakše sam usvajala nova znanja, pokazivala sam više interesovanja, jedva sam čekala novi odlazak u školu, nove lekcije, a onda bih vremenom izgubila taj entuzijazam sa početka školske godine. 

Naravno da sada znam da je to normalno i očekivano i da ne možemo konstantno biti na visini zadatka, kao i da prvo ide akcija pa onda motivacija, a ne obrnutno kako sam dugo vjerovala.

Ono što sa sigurnošću znam jeste da bi mi tada pomodoro tehnika sigurno olakšala učenje i pripremu gradiva. 

O kakvoj tehnici je riječ? 

Pomodoro tehnika je prvenstveno tehnika upravljanja vremenom koja pomaže poboljšanju produktivnosti, motivacije i koncentracije. 

Osnivač ove tehnike Frančesko Kirilo je koristio kuhinjsku štopericu u obliku paradaiza i odatle naziv tehnike pomodoro (paradaiz na italijanskom). On je vrlo brzo uvidio pozitivne efekte ove tehnike na ličnom primjeru i odlučio je da ju nesebično podijeli sa ostatkom svijeta. 

Kako nam tehnika može koristiti? 

Benefita korištenja tehnije je više. Ono što svakako možete očekivati jeste da: 

– koncentracija na obavljanje odredjenog zadakta bude duža

– pauze i prekidi koji nastaju svjesno ili nesvjesno u toku rada na nekom zadatku su eliminisani iz prostog razloga što u 25 minuta nema prekida

– s obzirom na to da sami sebe ne prekidate smanjićete uticaj prekida drugih osoba iz okruženja, u tih 25 minuta apsolutno nema nikakve distrakcije

– za kraći vremenski period bićete u mogućnosti da uspješno završite više stvari

Kako se sprovodi ova tehnika? 

Osnovna ideja pomodoro tehnike je jednostavna:

* Postavite tajmer na 25 minuta (jedan “Pomodoro” interval) koji se ne prekida,  ne možete uraditi pola pomodora ili ste izvršili jedan od 25 minuta ili niste nijedan

* Radite na određenom zadatku bez prekida dok tajmer otkucava svih 25 minuta

* Nakon 25 minuta, napravite pauzu od 3-5 minuta 

* Nakon svakih četiri “Pomodoro” intervala (tj. nakon ukupno 100 minuta rada), napravite dužu pauzu od 15-30 minuta i odlučite da li nastavljate još jedan pomodoro ciklus

* Na kraju dana možete jasno vidjeti koliko ste minuta tj.pomodoro intervala u toku dana bili produktivni i posvećeni odredjenom zadatku

Ova tehnika je efikasna jer podstiče fokusiranje na jedan zadatak u određenom vremenskom periodu, a kratke pauze omogućavaju odmor prije nego što se vratite zadatku. Pored toga možete pratiti nivoe vlastite produktivnosti tokom dana što svakako može biti dodatno motivišuće. 

Gdje se tehnika primjenjuje? 

Ova naizgled jednostavna, a veoma efikasna tehnika ima široku primjenu. Može se kotistiti za efikasno upravljanje zadacima, efikasnije učenje, pisanje, ili bilo koju drugu aktivnost koja zahtjeva koncentraciju i vrijeme. Mnogi ljudi ovu tehniku koriste i u poslovnom, ali i privatnom okruženju kako bi povećali efikasnost i na kvalitetan način iskoristili vrijeme u jednom danu.

Pomodoro formular možete pronaći ispod, budite slobodni da ga preuzmete i koristite. 

Srećno uz pomodoro!