Sama riječ konflikt izaziva u nama negativnu konotaciju, iako nužno ne mora da bude tako. Konflikt se definiše kao sukob koji nastaje kao posljedica različitih stavova, uvjerenja, mišljenja i gledanja na određenu situaciju ili događaj. I upravo ta različitost dovodi do nerazumijevanja i samog sukoba. Mi se svakodnevno susrećemo sa različitim poimanjem stvari od strane ljudi iz naše okoline, ali ipak ne znači da svaka različitost vodi u negativne ishode.

Konflikti mogu da budu produktivni, da pokrenu stvari kako bi se krenulo u pravcu najboljih mogućih rješenja. Nije svaki konflikt svađa i ne znači svaki konflikt prekid odnosa. Čovjek je socijalno biće i neophodni su mu odnosi i kontakti sa drugim ljudima kako bi bio zadovoljniji i kako bi njegov život bio ispunjeniji. Međutim, upravo ti odnosi mogu biti i vrlo često jesu pogodno tlo za konflikte ukoliko ne razumijemo drugu stranu i ne vidimo perspektivu iz koje ona gleda na neku situaciju.

Konfliktne situacije među ljudima mogu da budu intenzivno emocionalno obojene i kao takve onda „ne slute na dobro“.

Šta to znači?

Kada smo već ušli u konflikt sa drugom osobom, to znači da smo preplavljeni neprijatnim i nezdravim emocijama, poput npr. bijesa koji nam ne omogućava da situaciju sagledamo realno i objektivno. Sav taj negativni emocionalni naboj te neprijateljska atmosfera djeluje i na naše mentalno i na naše fizičko zdravlje. I u takvoj situaciji, konflikt nema predznak produktivnog i pozitivnog jer se narušava odnos i ne nazire se ni ideja a kamoli rješenje problema. Komunikacija je uvredljivog tona i nema konstruktivnog dijaloga.

Šta možemo učiniti?

Da bismo mogli situaciju sagledati objektivno, prije svega neophodno je da smirimo i ohladimo svoje emocije, a da bismo to postigli neophodno je da se izmaknemo iz konfliktne situacije. Iz nezdravih emocija sigurno neće doći rješenje, ali iz zdravih iako pomalo neprijatnih, moglo bi da se nazire.

Kada ste čuli nekog ko je bijesan da je rekao nešto lijepo, podržavajuće, konstruktivno ili nešto slično? Vjerovatno nikad.

Upravo zato konflikt ne može i ne treba da se rješava u takvim stanjima.

Kako da se izmaknemo iz konfliktne situacije?

Ovaj put predstavićemo vam jednu tehniku koju koristimo u radu sa klijentima i koja se zove: „Pogled iz helikoptera“, a koja nam pomaže da se kao helikopter vinemo visoko iznad same situacije sve dok ne uspijemo da obuhvatimo cijelu kompleksnu sliku samog problema. Uz pomoć ove tehnike stvaramo novu sliku situacije, a koja se sastoji od odgovora na četiri pitanja:

1. JA: Kakav je moj pogled na situaciju? ( na šta ja reagujem i šta ova situacija znači za mene)

2. DRUGI: Kakav je pogled na situaciju druge osobe koja je u nju uključena? (tj na šta on reaguje i šta bi ta situacija mogla da za njega znači)

3. NEUTRALNI POSMATRAČ : Kakav je pogled na situaciju nekog neutralnog tj nekog ko uopšte nije emocionalno uključen u situaciju? (šta ona vidi objektivno okom npr. kamere pošto nema nikakvog interesa u situaciji? )

4. RACIONALNA ODLUKA: Šta je najbolje da uradim uzimajući u obzir sva tri prethodna odgovora (tj. šta je najbolje za mene, za drugu osobu i za samu situaciju?).

Sagledavanje različitih perspektiva, pomaže nam da bolje razumijemo sebe i svoje potrebe, kao i potrebe druge osobe te da razvijemo empatiju koja je neophodna za uspostavljanje bolje komunikacije koja nadalje gradi odnose. Naravno, treba imati na umu da ova tehnika sama po sebi vrlo često ne može sama da se koristi, nego je uglavnom dio asortimana tehnika kojima terapeut podučava klijenta. Sve ovo zahtijeva vrijeme jer promjene se ne dešavaju preko noći i sve ovo zahtijeva volju i želju da se radi. I sigurni budite da napor koji ulažete sa tom željom i voljom za promjenu, ide u pravcu napretka.

Pogledaj: Da li je i vašem tinejdžeru tijesno u njegovoj koži?