Odluka o stupanju u seksualne odnose predstavlja veoma intimnu i važnu odluku u životu svake mlade osobe. S obzirom da ginekolozi često navode da su djeca fizički tj.tjelesno spremna za seksulane odnose i prije navršene 18.godine života, važno je naglasiti još nekoliko faktora pored fizičke zrelosti, a to su psihička, emocionalna i socijalna zrelost. To bi značilo da je mlada osoba dovoljno zrela da kritički misli o posljedicama vlastitih odluka ili postupaka, ali ne samo usmjerenih na sebe nego i na drugo biće sa kojem se upušta u seksulane odnose. Pod tim se podrazumijeva i važnost sagledavanja šire slike mogućih posljedica vlastitog ponašanja kako po mene samoga, tako i po druge. Fizička zrelost često ne znači da su mladi emocionalno, mentalno, ali i pravno spremni za upuštanje u seksualne odnose.

Da li su mladi dovoljno edukovani o ovoj temi?

Nažalost, često se dešava da mladi nisu dovoljno edukovani o bezbjednom seksualnom ponašanju, rizicima od neželjene trudnoće, metodama zaštite kao i o spolno prenosivim bolestima. Kada se tome pridoda činjenica da su više nego ikada prije svakodnevno izloženi različitim seksualnim sadržajima putem društvenih mreža, televizije, rijaliti programa… ozbiljnost situacije je jasna. Jako malo se vodi računa o tome da prikazivani sadržaj promiče važnost poticanja odgovornog seksualnog ponašanja, obično je potpuno suprotno. Često su informacije i poruke koje dobijaju na taj način netačne, iskrivljenje i zbunjujuće po mladu osobu. Ponekad mlada osoba može biti edukovana u ovom smislu, ali i dalje nailaziti na poteškoće primjene u realnosti. Tada je  važno da ima pouzdanu i iskrenu osobu ili osobe sa kojima može razgovarati i dobiti odgovore na različita pitanja. 

Zašto je važno razgovarati na ovu temu?

Svakako bi više pažnje trebalo biti posvećeno seksulanom obrazovanju, kako u školi tako i kod kuće. Roditeljima je tema o seksu često neugodna te da bi izbjegli doživljavanje neugodnosti izbjegavaju bilo kakav razgovor na tu temu. Nedostatak razgovora znači nedostatak informacija za mladu osobu, a većina tih informacija može odigrati ključnu ulogu kako ne bi došlo do rizičnog seksualnog ponašanja kao npr. do neželjene trudnoće ili prenosa spolno prenosivi bolesti. Koliko god bilo neugodno važno je da se o tome govori na iskren, otvoren i jasan način. Sasvim je u redu  da roditelj kaže djetetu da mu je neugodno razgovarati o tome, ali da bez obzira na to što može biti neugodno mogu i trebaju razgovarati. Činjenica je da su djeca izložena seksulanim sadržajima i da je gotovo nemoguće da im se zabrani pristup istima, a zabrana sama po sebi i nije najbolje rješenje, jedna od uloga roditelja u ovom smislu je da ponudi kritičku analizu tih sadržaja umjesto izbjegavanja razgovora o tome jer izbjegavanje rada na rješavanju problema nikada nije riješilo bilo koji problem. 

Svjedoci smo da, nažalost, u školama često izostaje sistemska seksualna edukacija i mladi ostaju uskraćeni za veoma važne informacije kada je riječ o ovoj važnoj temi. Uvođenje ovog predmeta u obrazovni sistem bi bilo jednako važno kao i postojanje svih ostalih predmeta. 

U prilog tome govori činjenica da je najmlađa trudnica u RS prošle godine imala samo 13 godina https://srpskainfo.com/abortiraju-s-15-djecu-radjaju-sa-13-godina-mladi-nesvjesni-rizika-od-nezeljene-trudnoce/).

Kada damo odgovor na pitanje šta je u cijelom sistemu zakazalo pa je dijete rodilo dijete znamo da moramo što prije djelovati te je jasno da su promjene po ovom pitanju nepohodne.

Kakav je uticaj neželjene trudnoće na mentalno zdravlje?

Kada govorimo o neželjenoj trudnoći važno je naglasiti da ona ima negativan uticaj na mentalno zdravlje svake žene, a prekid trudnoće za većinu žena predstavlja stresno iskustvo. Ako u tom pocesu izostane važna socijalna podrška od strane porodice i bliskih ljudi i kada uzmemo u obzir da se prekid trudnoće dešava kod veoma mlade osobe koja još uvijek nije u potpunosti završila fizički, ali i psihički razvoj onda su posljedice još ozbiljnije. Često se dešava više komplikacija na fizičkom planu prilikom izvođenja samog zahvata, a na psihičkom planu mlada osoba prolazi kroz jedno traumatsko iskustvo koje može ostaviti negativne posljedice na dalje psihičko funkcionisanje. Bez obzira na odluku, prekid ili zadržavanje trudnoće, kada je riječ o neželjenoj trudnoći mlada osoba gotovo uvijek prolazi kroz veoma težak i neugodan proces i često se kao posljedica pretrpljenog stresa mogu javiti različiti problem sa mentalnim zdravljem poput anksioznosti ili depresivnosti. 

Prvenstveno je važno raditi na preveciji rizičnih seksualnih ponašanja, a ukoliko dođe do neželjene trudnoće važno je mladoj osobi pružiti potpunu stručnu pomoć i podršku bez obzira koju odluku donijela. 

Pogledaj: Zašto je mentalno zdravlje važno?