Šta je metalno zdravlje?

Iako se u medijima i društvu uopšte, mnogo više pažnje nego ranije posvećuje temi “Mentalno zdravlje” ipak se čini da ni to nije dovoljno. I dalje u našem narodu postoji stigma kada je ova tema u pitanju, a naročito kada trebamo zatražiti pomoć. Mentalno zdravlje je jednako važno kao i fizičko zdravlje i nema zdravlja bez mentalnog zdravlja. Pa zašto smo onda skloni da više pažnje i brige posvećujemo fizičkom zdravlju, a o mentalnom još uvijek pričamo šapatom i kao i da je to nešto što nije za javnost?

Kada nas boli zub, kada povrijedimo nogu bez razmišljanja kažemo drugima i tražimo pomoć stručnog lica, a kada se suočimo sa emocionalnim poteškoćama onda nam je pomoć stručnog lica nekako posljednja opcija i skloni smo da se sami nosimo sa ovom vrstom problema.

Mentalno zdravlje nije samo odsustvo psihičkog poremećaja. Ono je mnogo više. Ono se definiše kao stanje blagostanja u kojem svaka osoba ostvaruje svoje potencijal, nosi se sa svakodnevnim situacijama i stresom života, te može produktivno da radi i u mogućnosti je da doprinosi svojoj zajednici.

Briga o mentalnom zdravlju.

Kako da brinemo o mentalnom zdravlju?

Ako nam je stalo do našeg fizičkog zdravlja, tada je potrebno mnogo truda i vremena posvetiti vježbanju, treninzima, pravilnoj ishrani i rezultati upornosti i rada su vidljivi. Slično bi trebalo da je i sa mentalnim zdravljem. Briga o mentalnom zdravlju ne počinje onda kada problem uveliko počne da se razvija nego ona podrazumijeva mnogo više. Možda zvuči izlizano, ali ona podrzumijeva stalni i kontinuirani rad na sebi.

U prvom redu, tu ubrajamo spremnost i zainteresovanost za sopstveni rast i razvoj u vidu unapređenja psihičkog funkcionisanja te definisanja sopstvenih vrijednosti i življenja istih. Kada otkrijemo svoje vrijednosti one nas vode u pravcu života koji želimo da živimo. Rad na sebi obuhvata i emocionalno opismenjavanje i veoma je važno da upoznamo svoje emocije i da im stvorimo prostor da budu tu sa nama u svim oblicima, bojama i veličinama. Ostvarivanje dobrih i kvalitetnih međuljudskih, partnerskih i poslovnih odnosa je jednako važno u našem radu na sopstvenom mentalnom zdravlju. Vodeći računa o mentalnom zdravlju, mi ostvarujemo svoj potencijal, svoju autentičnost, i gradimo slobodu da samostalno upravljamo svojim životom bez straha od osuđivanja okoline i mišljenja: „Šta će drugi reći“.

Drugi dio brige o mentalnom zdravlju, podrazumijeva rad na emocionalnim poteškoćama uz pomoć stručnih lica. Emocionalne poteškoće nisu nešto što se dešava drugima, one nisu rezervisane samo za druge ljude i one nisu nešto o čemu treba da pričamo šapatom. I one traže intervenciju kao karijes na zubu.

Pogledaj:

Emocije nisu naš neprijatelj