Sasvim je sigurno da ćemo se kroz život susresti sa neprijatnim emocijama, različitim situacijama i dogadjajima koji će nam proizvesti te iste emocije. Emocije koje se javljaju u tim stanjima predstavljaju zdrav ili emocionalno racionalan odgovor na neželjeni dogadjaj koji se odigrao u našoj okolini.

One nam u takvim okolnostima pomažu da prihvatimo na jedan konstruktivan način ono što ne možemo da promjenimo ili da kroz neke svoje akcije i ponašanje pokušamo da promjenimo ono što nam smeta u oblikovanju života u skladu sa vrijednostima koje su nama važne. Često kada dodjemo u situaciju da osjetimo tu vrstu emocija, pridajemo im epitet negativne – nešto što ne valja, nešto što treba što prije riješiti kako bismo mogli nastaviti svoje svakodnevno funkcionisanje.

Šta da radimo sa neprijatnim emocijama?

Kroz psihoterapijski proces ljudi žele da takve emocije odmah prestanu, da ne budu dio njih i njihovih života, ili pokušavaju da ih se riješe na nekonstruktivne načine koji još više produbljuju našu patnju i ostavljaju posljedice na fizičko i mentalno zdravlje osobe. No, bježanje ili pokušaj da se riješimo ne donosi ništa dobro. Emocije same po sebi ne uzrokuju bol. Otpor prema ovim emocijama uzrokuje bol. Neprijatne emocije su prirodan i zdrav odgovor na teške i zahtjevne situacije kojima bivamo izloženi kroz naš život. Naši porivi da ih odbacujemo mogu biti pokušaji da ne priznajemo tu situaciju koja se dešava u našem životu. Prihvatanje naše nedaće, bola i patnje je prvi korak u našem ozdravljenju. Prihvatanjem dajemo sebi za pravo da osjetimo, da nam bude neprijatno, ali da i dalje funkcionišemo i omogućujemo sebi da rastemo u nekim novim pravcima.

Zašto su sve emocije važne?

Emocije su dio nas i daju nam važne informacije o nama i o onome što nas okružuje. Tako nam ljutnja može signalizirati da se dešava nešto neprijatno i može biti signal da promjenimo svoje ponašanje ili sredinu u kojoj smo, što na duže staze ima dobrobit za nas i življenje u skladu sa ciljevima i vrijednostima koje su nam bitne. Tuga može signalizirati da smo izgubili nekoga ili nešto do čega nam je stalo, te je prirodno u nama ljudima da ju osjetimo. Kako bismo bez tuge znali da nam je odnos i osoba koju smo izgubili bila važna i značajna?
Iz tih neprijatnih emocija se nekada prave promjene i spoznaje, kako o nama samima tako i okolini koja nas okružuje. Kada udjemo u proces terapije učimo da prepoznamo date emocije, da ih se ne bojimo, te da damo dozvolu sebi da ih osjetimo kroz jedan njegujući i podržavajući odnos prema sebi.

Pogledaj još: