Kroz psihoterapijski rad smo svjedoci da u našem društvu još uvijek postoji značajna stigma u vezi sa mentalnim zdravljem. Klijenti koji nam se javljaju često navode da ne nailaze na podršku, razumijevanje i prihvatanje prvenstveno u užoj, a zatim i u široj društvenoj zajednici. Ne samo što izostaje značajna podrška drugih nego su vrlo često na tom putu usamljeni i izloženi različitim stigmama. Stigma koja, nažalost, još uvijek postoji oko mentalnog zdravlja može dovesti do sramote, tajnosti, izolacije i odbijanja traženja pomoći za ljude koji se suočavaju sa mentalnim poteškoćama.

Zašto je važan rad na destigmatizaciji?

Destigmatizacija mentalnog zdravlja je proces u kojem se smanjuje negativna stigma, predrasude i diskriminacija koja se odnosi na mentalne poremećaje i probleme sa mentalnim zdravljem. To doprinosti smanjenju stigme, podizanju svijesti šire društvene zajednice, osnaživanju pojedinaca koji se direktno suočavaju sa problemima sa mentalnim zdavljem.

Stigma koja je prisutna oko ove teme može biti jedan od glavnih razloga zbog kojih ljudi ne donose odluku da potraže stručnu pomoć i odlučuju da ne govore o svojim mentalnim poteškoćama. To doprinosi produbljivanju problematike i produženju patnje.

Nastojimo da kroz svoje platforme putem tekstova, objava na društvenim mrežama, video materijalima… normalizujemo ove teme i omogućimo ljudima da se osjećaju sigurno i ohrabreno kada promišljaju da li da donesu odluku da traže pomoć i podršku.


Na ovaj način ohrabrujemo pojedinca, ali i podižemo svijest u široj društvenoj zajednici te nastojimo pisati tekstove koji se tiču različitih tema usko vezanih uz mentalno zdravlje kako bi svako mogao pronaći nešto za sebe. Smatramo da na ovaj način ljudi mogu prepoznati znakove problema kod sebe ili kod drugih te se može brže i efikasnije djelovati u pravcu pružanja odgovarajuće pomoći i podrške. Kada se neki problem prepozna te se poduzmu koraci kako bi se blaogvremeno radilo na tome smanjuje se šansa da problemi postanu teži i ozbiljniji.

Nastojimo što češće govoriti i pisati o mentalnom zdravlju kako bismo osnažili ljude da se otvoreno izraze, da dijele svoje probleme i traže podršku. Time se smanjuje doživljaj isključenosti i izolacije, a povećava se šansa da se ljudi motivišu da govore o mentalnom zdravlju i samim tim poboljšaju kvalitet svoga života.

Nedavno smo bili svjedoci nemarnog iznošenja tvrdnji o anksioznosti i depresivnosti od strane nestručne osobe te smo i u tom smislu reagovali.
Smatramo da je i to naš doprinos i jedan od načina rada na destigmatizaciji mentalnog zdravlja čemu smo istinski posvećeni.

Više možete pročitati na: https://lolamagazin.com/2023/06/12/glupa-depresija-i-anksioznost-nikada-nisu-postojale/

Pogledaj:

Zašto je mentalno zdravlje važno?