Svako od nas bira kako će svoj život živjeti, kako će ga ispuniti i koju će mu svrhu dati. Neki ljudi su zadovoljni, ispunjeni i ostvareni, drugi su u stalnoj potrazi za srećom a neki su zaboravili na smisao svog života i pasivno se prepustili strujama koje dolaze i polaze. I gotovo nikada se ne zapitaju u čemu je smisao života i šta je ono što bi njihov učinilo vrijednim življenja!? Iz dana u dan, obavljaju mehanički aktivnosti, poslove i nezadovoljni su, nesretni….

Naši najčešći klijenti su upravo ovi treći.

„Tajna ljudskog života nije samo da živi, već i da ima zašta da živi“

Fjodor Dostojevski

Mnogo puta do sada smo pisali na temu vrijednosti, ali praksa pokazuje da ipak nije dovoljno. Kada znamo koje su nam vrijednosti, onda znamo i koji su naši smjerovi i pravci življenja. U ovom kontekstu ne pričamo o nekakvim materijalnim vrijednostima nego onima koji daju smisao životu. Vrijednosti predstavljaju naša najdublja uvjerenja kuda i kako treba da idemo kroz život, kojim bojama da ga obojimo, kakav ja želim da budem, kako želim da se odnosim prema drugima i prema sebi i šta je ono što je meni važno.

I to je proces koji stalno traje…

I to je proces koji možemo stalno unapređivati i nadograđivati.

Proces koji nikada ne završava.

Npr. ako je jedna naša vrijednost da budem brižan, podržavajući roditelj koji provodi kvalitetno vrijeme sa svojim djetetom, onda nam je jasno da ta ili bilo koja druga vrijednost nema kraj, rok trajanja i da uvijek možemo uz razne aktivnosti da je živimo i krećemo se u njenom smjeru.

Šta su vrijednosti, a šta ciljevi?

Važno je razlikovati vrijednosti od ciljeva. Ciljevi su specifični i ostvarivi ishodi koje ostvarujemo u službi svojih vrijednosti. Možemo reći da bi jedan od ciljeva za gore pomenutu vrijednost roditeljstva bio da npr. svako veče svom djetetu čitam po jednu priču prije spavanja, ili da zajedno sa djetetom slažem lego kocke, ili da svaki dan izlazim na vrijeme sa posla kako bih imao više vremena da budem sa djetetom… i još mnogo mnogo toga.

Kada otkrijemo i definišemo svoje vrijednosti, to nikako ne znači da će nam sve ići lagano u životu. Ponekada bude teško, naporno ali za velike poslove i velike stvari neophodan je napor, trud, rad i posvećenost. Međutim taj napor se lakše podnosi kada znamo zbog čega to sve radimo.

Uvijek je dobro zastati i zapitati se „U svrhu čega je ovo moje ponašanje i ovo što trenutno radim?“

Jer taj odgovor nam može pomoći da osvijestimo gdje smo i kuda to želimo ići. Jako je bitno da naša ponašanja i akcije idu prema onom što nama je važno. Ne bi bilo dobro da su ta ista ponašanja u funkciji bježanja, izbjegavanja odnosno „idenja od“ nečega.

Šta to znači?

Zamislite sada jednu osobu koja je previše angažovana na poslu, stalno sebi nameće nove obaveze, preuzima i poslove koji možda nisu njeni, slobodnog vremena gotovo da i nema… uglavnom prezauzeta je konstantno. Ako je njena vrijednost da bude vrijedan radnik posvećen svome poslu kroz aktivno djelovanje i postizanje odličnih rezultata, onda možemo i da shvatimo ovu „prezauzetost“ pomenute osobe i da nam bude jasno da ona ide prema svojoj vrijednosti. Ali ako je sve ovo što ona radi u funkciji toga da se osoba maksimalno okupira poslom kako bi izbjegla i najmanju mogućnost da bude sama sa sobom ili kako često u radu čujemo da „nema vremena da razmišlja“ , da ne zaviri u svoj unutrašnji svijet jer ako imalo baci pogled unutra, moglo bi sve da se raspadne…onda je ovo ponašanje osobe u stvari u funkciji bježanja.

I zato, nemojte se plašiti povremeno podsjetiti sebe koja je svrha ovoga što radim, a još manje se nemojte plašiti odgovora do kojih ćete doći.

Praktična vježba

Sada ćemo uraditi jednu praktičnu vježbu koja će vam pomoći da počnete da otkrivate svoje vrijednosti i ono šta je za vas važno i vrijedno.

Zamislite da imate osamdeset godina i da razmišljate o svom životu trenutno.

A zatim pokušajte da zapišete odgovore na sljedeće tvrdnje:

1. Proveo sam previše vremena brinući se za ….

2. Proveo sam premalo vremena radeći na ….

3. Kad bih mogao da se vratim nazad kroz vrijeme, ja bih ….

Uzmite dovoljno vremena i zapišite svoje odgovore.

Da li je bilo lako? Teško? Da li ste nešto osvijestili? Došli do nekog novog zaključka? Odlučili?

Često ova jednostavna vježba pokaže veliku razliku između onog što cijenimo i onoga kako radimo i kako trenutno živimo. Ponekada nas opomene da smo mi, i samo mi kreatori našeg života i da možemo uzeti stvari u svoje ruke. A ponekada nam da potvrdu da smo na pravom putu prema svom svjetioniku ispunjenog življenja.

Kako ste vi prošli u ovoj vježbi?

Živite li ili životarite?

Pogledaj: Šta znači živjeti u skladu sa vrijednostima?