Da li ste znali da postoje četiri rješenja za bilo koji od problema sa kojima se trenutno suočavate? Psiholog i psihoterapeut, Russ Harris, u svojoj knjizi Reality Slap, navodi da kada se suočavamo sa problemskom situacijom postoje četiri načina kako možemo da pristupimo toj situaciji.

To su:

1. Napustiti situaciju

2. Ostati i promijeniti šta se može promijeniti

3. Ostati, prihvatiti šta se ne može promijeniti i živjeti u skladu sa vrijednostima

4. Ostati, odustati od pokušavanja i raditi stvari koje pogoršavaju situaciju

Harris pojašnjava svaku od ovih opcija i razmatra ih na sljedeći način:

1. Napustiti situaciju nije uvijek jednostavno, jer ste nekada fizički spriječeni da to uradite. Ukoliko se nalazite u bolnici ili zatvoru, teško da možete tek tako da odšetate i da napustite situaciju. Međutim, ukoliko se nalazite u odnosu koji je nezdrav za vas, mogućnost napuštanja situacije postoji, kao i pretpostavka da će nam biti bolje ako odemo, nego ako ostanemo.

2. Ostati i promijeniti šta se može promijeniti. Ukoliko ne možemo ili ne želimo da napustimo situaciju, možemo razmotriti ovu opciju. Promijeniti šta se može promijeniti bi se odnosilo na to da aktivno radimo na tome da mijenjamo ono čime nismo zadovoljni u datoj situaciji. Kada se nađemo u za nas nepovoljnoj situaciji možemo da biramo da li ćemo aktivno da se posvetimo pravcu u kojem želimo da se situacija dalje razvija ili možemo da se prepustimo toku same situacije bez da išta pokušavamo. U kom smjeru se kretati, gdje usmjeriti svoje aktivnosti? Tu se možemo prisjetiti svojih glavnih vrijednosti, naših vodilja u životu koje nam pokazuju koji je smjer za nas smislen. Da bismo se kretali u smjeru vrijednosti i poduzeli akcije za mijenjanje situacije, dobra opcija je i postaviti ciljeve, kratkoročne, ali i dugoročne. Naravno, ne možemo da znamo da li ćemo ostvariti svoje ciljeve, ali sama aktivacija u smjeru ciljeva, pa i vrijednosti, donosi osjećaj vitalnosti i osnaženosti.

3. Prihvatanje. Ako ostanemo u situaciji, promijenimo šta se može promijeniti, ono što nam ostaje jeste prihvatanje. Prihvatanje svega što ne možemo da promijenimo, prihvatanje neprijatnih emocija, odmažućih misli i stvaranje prostora za njih, tako da mogu nesmetano da se kreću, da dođu, budu tu neko vrijeme i da odu. Jer svaka borba donosi samo još više patnje i ne koristi nam. Pored toga, posvetiti se sadašnjem trenutku i živjeti u skladu sa vrijednostima je ono čime nadopunjujemo svoje prihvatanje. Druga i treća opcija se međusobno nadopunjuju i vode ka istom smjeru, životu u skladu sa vrijednostima.

4. Odustati i pogoršavati situaciju. Ponekad svi izaberemo ovu opciju, problem nastaje kada ju biramo skoro uvijek. Umjesto da se usmjerimo ka napuštanju problematične situacije, mijenjanju svega što se može promijeniti, prihvatanju onoga što ne može i življenju u skladu sa svojim vrijednostima, mi se prečesto okrećemo ka pretjeranoj brizi, okrivljivanju sebe, prejedanju, korištenju alkohola i droga, narušavanju odnosa sa bliskim ljudima, povlačenju iz socijalnih situacija, samoozljeđivanju, pokušajima suicida… Sve aktivnosti iz opcije četiri su usmjerene na pogoršanje našeg života, na produbljivanje patnje i ne donose nikakvo ispunjenje.

Harris navodi da sama spoznaja o ove četiri opcije često klijentima donosi osjećaj osnaženosti, jer uvide da imaju izbor, bez obzira na to kakva je situacija u kojoj se nalaze.

Takođe, Harris ove četiri opcije naziva formulom rezilijentnosti, a šta je rezilijentnost i zašto je važna čitajte klikom na link: Šta je rezilijentnost?