Somatizacija je kompleksan fenomen u kojem se psihička uznemirenost može manifestovati kao fizički simptomi. To je kada tijelo progovara onda kada riječi zakažu.

Zamislite da vas preplavljuju emocije, ali umjesto suza ili riječi, vaše tijelo šapuće nelagodu, bol ili neprijatnost, to je somatizacija.

Šta je somatizacija?

Somatizacija se javlja kada se nerješeni emocionalni problemi manifestuju fizički. Soma je grčka riječ za tijelo, a somatizacija je termin koji koristimo za fizički (ili tjelesni) izraz stresa i emocija putem veze uma i tijela. Nije samo u pitanju ona situacija kada smo pod stresom, pa nas zaboli glava; radi se o doživljavanju raznih fizičkih simptoma bez jasnog medicinskog objašnjenja. Ti simptomi mogu varirati od hroničnih bolova, problema sa gastrointestinalnim traktom, do neuroloških problema.

Sve emocije imaju i svoj fizički dio.

Na primjer, plačemo kada smo tužni ili brže dišemo kada se plašimo. I svi mi i somatizujemo ponekad. Zapravo, do 12% posjeta ljekaru odnosi se na somatske simptome. Somatski simptomi su vrlo realni. Svi doživljavaju somatizaciju, ali, kod nekih ljudi, to može ometati svakodnevni život i zahtijevati liječenje.

Koji su uzroci somatizacije?

Somatizacija ne nastaje iznenada, često proizlazi iz kombinacije genetskih, psiholoških i sredinskih faktora. Trauma, hronični stres, osobine ličnosti i kulturni uticaji mogu doprinijeti somatskim simptomima. Dodatno, neriješeni sukobi ili neispunjene emocionalne potrebe mogu se u određenom trenutku početi manifestovati kroz tjelesne probleme.

Kako prepoznati somatizaciju?

Prepoznavanje somatizacije može biti teško jer simptomi veoma često liče na određena medicinska stanja. Međutim, ako ste prošli kroz obimne medicinske pretrage bez da je utvrđeno da postoji bilo kakav fizički uzrok vaših tegoba ili ako se čini da se simptomi mijenjaju sa promjenom emocionalnih stanja, onda možemo pretpostaviti da se radi o somatizaciji.

Razmotrimo primjer tinejdžerke Maje, da bismo stekli utisak kako može izgledati somatizacija. Maja je tinejdžerka koja postiže visoke rezultate, veoma je odgovorna, i ima malu, blisku grupu prijatelja. Nedavno je upisala srednju školu i stavljena je u razred sa učenicima koji imaju izrazito visoko akademsko postignuće. U oktobru, kod Maje su se pojavile epizode nesvjestice; padala bi preko stola ili na pod. Ove epizode su se dešavale i do dvadeset puta dnevno. Nakon temeljnog medicinskog pregleda i nakon što nisu utvrđeni nikakvi fiziološki uzroci za javljanje nesvjestica, Maji je dijagnostifikovan poremećaj somatskih simptoma.

Šta možemo uraditi kada prepoznamo somatizaciju?

Kada primijetite bilo kakve fizičke tegobe, prva stanica jesu definitivno ljekari. Međutim, ako se te tegobe povežu sa somatizacijom, potrebno je uključiti i druge stručnjake.

Ovo je nekoliko potencijalnih opcija za tretiranje somatizacije:

Psihoterapija: Psihoterapija može pomoći u istraživanju i rješavanju osnovnih emocionalnih sukoba koji doprinose somatskim simptomima. S obzirom na to da su somatski simptomi veoma često u vezi sa našim emocionalnim stanjima, upravo rad na tim stanjima može donijeti mnogo koristi.

Upravljanje stresom: Učenje tehnika smanjenja stresa poput vježbi pune svjesnosti, vježbi dubokog disanja ili progresivne mišićne relaksacije može olakšati somatske simptome.

Art terapije: Uključivanje u kreativne aktivnosti poput art terapije, muziko terapije ili plesa može omogućiti da se izraze i obrade emocije na neverbalan način.

Promjene u načinu života: Usvajanje zdravog načina života, uključujući redovnu fizičku aktivnost, uravnoteženu ishranu i dovoljno sna, može poboljšati naše opšte zdravstveno stanje i smanjiti somatske simptome.

Lijekovi: U nekim slučajevima, lijekovi mogu biti propisani za tretman mentalnih zdravstvenih stanja, koji doprinose somatizaciji, poput anksioznosti ili depresije.

Ukoliko primijetite da vaše fizičke tegobe nemaju fizičku osnovu, a remete vaše svakodnevno funkcionisanje, zakažite svoj termin na: psiholoskosavjetovanjealba@gmail.com

Pogledaj: Emocije nisu naš neprijatelj