Komunikacija je važan dio našeg života i svakodnevnog funkcionisanja. Gotovo uvijek smo u komunikaciji sa ljudima i sredinom oko nas. Sa drugim ljudima komuniciramo i verbalno i neverbalno. Veoma često primijetimo da neke stvari nismo dovoljno dobro iskomunicirali što može da vodi u razočarenje, krivicu, ljutnju, nezadovoljstvo, tugu…

Da bismo poboljšali svoju komunikaciju i usmjerili se na ostvarivanje zdravih i zadovoljavajućih odnosa sa ljudima oko nas, možemo se usmjeriti na praktikovanje asertivne komunikacije.

Šta je asertivna komunikacija?

Asertivna komunikacija podrazumijeva izražavanje svojih misli, želja, potreba i osjećanja na jasan, direktan i socijalno prihvatljiv način poštujući prava druge osobe sa kojom smo u komunikaciji. Asertivnost možemo razumjeti i kao zauzimanje samopouzdanog stava, uzimajući u obzir perspektivu i osjećanja druge osobe. Nasuprot agresivnoj i pasivnoj komunikaciji, asertivna komunikacija podrazumijeva jasnoću, što smanjuje mogućnost nesporazuma, a i potiče međusobno poštovanje i postavljanje zdravih granica.

Koji su elementi asertivne komunikacije?

Nekoliko je elemenata asertivne komunikacije na koje možemo obratiti pažnju, ukoliko želimo da razvijamo ovu vještinu.

To su:

▪ Ja nasuprot Ti poruka.

Kada asertivno komuniciramo sa drugima, obično krećemo iz svoje perspektive koristeći se Ja porukama, da bismo što jasnije iskomunicirali poruku koju želimo da prenesemo. Kako bi to izgledalo? Umjesto da kažemo „Nikada ne slušaš šta ti govorim“, možemo da se usmjerimo na konkretnu situaciju koja se dešava u tom trenutku, a koja izaziva neprijatno osjećanje kod nas, npr. „Ljuti me kada koristiš telefon dok ti pričam o svom problemu“.

▪ Aktivno slušanje.

Asertivnost podrazumijeva da uzimamo u obzir tuđa osjećanja, perspektivnu i da poštujemo njihova prava. To bi značilo da komunikaciji sa drugima pristupamo sa punom pažnjom i otvorenošću, validirajući njihova osjećanja. Ovo pomaže da ostvarimo poštovanje i povjerenje u odnosu sa drugim ljudima.

▪ Postavljanje granica.

Komunicirati asertivno znači i postaviti i održavati granice, da bismo zaštitili svoje mentalno zdravlje. Postavljanje granica, veoma često podrazumijeva reći NE, a još češće podrazumijeva ponavljanje tog istog NE koliko god je potrebno.

Zašto je važna asertivna komunikacija?

Koristeći asertivnu komunikaciju mi gradimo svoje samopouzdanje i samopoštovanje, jer se zauzimamo za sebe, za svoje potrebe, želje, interesovanja. Pored toga, pomaže nam da izgradimo kvalitetnije odnose sa drugima, jer možemo jasnije da komuniciramo, da izražavamo sebe, ali i da slušamo druge. Sve to dovodi do izgradnje većeg povjerenja i bliskosti. Dalje, asertivnost može i da smanji nivo stresa koji osjećamo, jer komunicirajući na asertivan način uviđamo da imamo veću kontrolu nad komunikacijom i odnosima, te možemo da se zauzmemo za sebe kada je to potrebno. Na kraju, s obzirom da asertivnost podrazumijeva jasno izražavanje sebe i uzimanje u obzir perspektivne drugog, ovaj način komuniciranja nam može pomoći u rješavanju konflikata.

Kako razvijati asertivnu komunikaciju?

▪ Samosvjesnost.

Kao i kod svih problema, prvi korak jeste primijetiti, postati svjestan svojih misli, želja, ideja, osjećanja i primijetiti kada komuniciramo agresivno, pasivno, a kada asertivno. Kada primijetimo obrasce u svojoj komunikaciji postaje nam mnogo lakše da mijenjamo te obrasce.

▪ Govor tijela.

U svakoj interakciji mnogo toga prenesemo neverbalnim govorom. Ako želite da vježbate asertivnost obratite pažnju na svoj položaj tijela, da li sjedite ili stojite uspravno. Obratite pažnju i na svoj govor, da li govorite dovoljno glasno i jasno, da li govorite mirno, sigurno. Sve su to stvari na koje je važno da obratimo pažnju, jer pored onoga šta govorimo, važno je i kako to govorimo.

▪ Vježbajte, vježbajte, vježbajte.

Srećom, asertivnost je vještina, što znači da možemo da ju uvježbamo kada god želimo i da nikada nije kasno da počnemo sa tim. Možete da vježbate igrajući uloge, sa članom porodice, prijateljem/icom, terapeutom. Što više vježbate više ćete postajati svjesni na čemu još treba da radite. Primijetićete i da vam nije jednako teško/lako komunicirati sa različitim ljudima i sve je to ok. Važno je samo da istrajete i napredak je zagarantovan.

Ukoliko želite da uz podršku psihoterapeuta razvijate svoju vještinu asertivne komunikacije, pišite nam.

Pogledaj: Pasivna agresija u svakodnevnom životu