U današnjem svjetu koji je složen i pun izazova naš život zahtijeva određenu otpornost i prilagodljivost. Psihološka fleksibilnost ističe se kao ključna komponenta u podsticanju zdravog načina razmišljanja i unaprjeđenju cjelokupnog blagostanja.

Ovaj koncept, utemeljen na Terapiji prihvatanjem i posvećenošću (ACT), podstiče pojedince da prihvate promjene, upravljaju stresom i žive ispunjeniji život.

Šta je psihološka fleksibilnost?

Psihološka fleksibilnost uključuje sposobnost prilagođavanja i posvećenog djelovanja na uvijek promjenjive okolnosti života. Iako ljudi najčešće teže ka tome, psihološka fleksibilnost ne podrazumijeva odsutnost teških i neprijatnih emocija ili izazovnih situacija, već umjesto toga, naglašava sposobnost osobe da ostane otvorena za sva iskustva i sve emocije, sposobnost prilagodljivosti i prihvatanja i predanog djelovanja u življenju onoga što nam je zaista važno.

Koje su glavne komponente psihološke fleksibilnosti?

Prihvatanje: Prihvatanje podrazumijeva stvaranje prostora u sebi za sve svoje misli i emocije bez osude. Prihvatanje uključuje razumijevanje da su neprijatne emocije prirodan dio ljudskog iskustva, i da svaki pokušaj borbe, izbjegavanja, potiskivanja ili odgurivanja ovih emocije, samo donosi još više patnje u naš život.

Defuziranje: Defuzirati se bi značilo naučiti da se odvojimo od svojih misli. Ja nisam svoje misli, ja sam osoba koja ih posmatra. Umjesto da naš um diktira naše postupke, možemo da posmatramo svoje misli kao prolazne događaje. Svaka misao se javi, bude prisutna neko vrijeme i prođe, a onda dolazi sljedeća, i sljedeća, i sljedeća… Ako se „upecamo“ za neku od misli mi smo otišli sa njom i udaljili se od onoga što nam je važno, a ako uspijemo da posmatramo svoje misli bez uključivanja u njihov sadržaj, one mogu da ostanu prisutne, a mi možemo da se posvetimo stvarima do kojih nam je stalo. Ovo odvajanje omogućava da vidimo misli onakvima kakve one zaista jesu – samo misli, skup riječi – a ne nužno tačan odraz stvarnosti.

Puna svjesnost: Potpuno se uključiti u sadašnji trenutak. Više puta smo pisali o značaju pune svjesnosti, ali svakako vrijedi ponoviti. Praktikovanje pune svjesnosti nam pomaže da zauzmemo ulogu posmatrača i da posmatramo svoje misli, osjećanja, kako oni utiču na naše ponašanje, da posmatramo svoju okolinu i budemo u jedinom trenutku koji nam je na raspolaganju, sad i ovdje.

Samoprihvatanje: Samoprihvatanje podrazumijeva da se prema sebi odnosimo sa saosjećanjem, posebno tokom izazovnih trenutaka. Prepoznati da se svako suočava s teškoćama i biti nježan prema sebi može podstaći razvoj psihološke fleksibilnost. Kako biste reagovali da vama draga osoba prolazi kroz patnju kroz koju vi prolazite? Sa saosjećanjem, razumijevanjem, puni podrške? Zašto to onda ne primjenjivati i na sebe, jer vi ste jedina osoba koja ste tu sa sobom 0 – 24. Zašto onda ne graditi nježan, podržavajući i saosjećajan odnos.

Identifikovanje vrijednosti: Identifikovanje svojih temeljnih vrijednosti – onih principa koji daju smisao i svrhu nešem životu. Kakva osoba ja želim da budem, za šta da se zalažem, šta mi je važno…? Razumijevanje vrijednosti nam pomaže da usmjerimo svoje postupke i odluke, usklađujući ih s onim što nam je zaista važno.

Posvećeno djelovanje: Podrazumjeva poduzimanje koraka prema življenju u skladu sa svojim vrijednostima, uprkos izazovima ili neprijatnim emocijama. Bez obzira na to šta se dešava oko nas i u nama, mi ostajemo predani akcijama koje nas približavaju našim ciljevima koji su usklađeni sa našim životnim vrijednostima, to bi podrazumijevalo posvećeno djelovanje.

Kako možemo razvijati psihološku fleksibilnost?

Dobra stvar je da bez obzira na pol, godine ili bilo koju drugu našu karakteristiku ili osobinu, moguće je razvijati psihološku fleksibilnost i okrenuti se življenju ispunjenog života. Sam početak može biti praktikovanje vježbi pune svjesnosti, jer svaka promjena podrazumijeva da prvo uvidimo određene stvari, pa tek onda da ih prihvatamo ili mijenjamo. Pored toga, vođenje dnevnika isto može biti dobra opcija, jer na taj način dolazimo u kontakt sa svojim mislima i emocijama i počinjemo više da ih razumijemo, ali i da uviđamo određene obrasce.

Ukoliko želite da razvijate svoju psihološku fleksibilnost uz podršku stručnjaka, pišite nam.

Pogledaj: Šta je i zašto je važno saosjećanje?

Šta je tolerancija na frustraciju?