Svaki roditelj želi najbolje za svoje dijete. Dok se uglavnom fokusiramo na fizičko zdravlje djece, jednako je važno i da obratimo pažnju i da se brinemo i o mentalnom zdravlju djece. Kao što dijete redovno vodimo kod doktora da provjerimo fizičko zdravlje djeteta, potrebno je da isto toliko pažnje posvetimo i njihovim emocionalnim i psihičkim potrebama.

Djetinjstvo je period brzih promjena i razvoja, kako fizičkih, tako i psihičkih. Iako je normalno da kod djeteta primijetimo uspone i padove i promjene, stalne i uporne promjene raspoloženja, ponašanja, socijalnih interakcija mogu ukazivati na to da se u pozadini tih promjena kriju mentalne poteškoće.

Uobičajene mentalne poteškoće koje se javljaju kod djece, a za koje je potrebno potražiti adekvatnu stručnu pomoć, jesu anksioznost, depresivnost, poremećaji pažnje i poremećaji ponašanja.

Kako prepoznati da dijete ima probleme u mentalnom zdravlju?

Bez dijagnostike od strane stručne osobe ne možemo tvrditi da li dijete ima probleme u mentalnom zdravlju ili ne, ali ono što možemo da uradimo jeste da obratimo pažnju na znakove koji mogu da ukazuju da je djetetu potrebna psihološka podrška i pomoć.

Neki od znakova su sljedeći:

• Promjene u ponašanju: iznenadne promjene u ponašanju, kao što su povećana agresivnost ili uznemirenost, česte i stalne promjene raspoloženja, izbjegavanje škole

• Poteškoće sa koncentracijom: uporne poteškoće da se dijete fokusira, da zadrži pažnju na zadatku, sniženo akademsko postignuće

• Fizički simptomi: česte glavobolje i mučnine, ili druge fizičke tegobe koje nemaju medicinski uzrok

• Promjene spavanja: teškoće pri zaspivanju, ostajanje budnima čitavu noć, spavanje duže i više nego obično

• Promjene u socijalnim interakcijama: izbjegavanje socijalnih situacija i prijatelja, osamljivanje, provođenje najviše vremena u kući

Ukoliko primijetite neke od ovih znakova kod svog djeteta, dobra je opcija potražiti stručnu pomoć od profesionalaca koji se bave zaštitom mentalnog zdravlja djece. Zapamtite, rana intervencija doprinosi boljem ishodu terapije.

Koje su koristi psihoterapije za djecu?

Psihoterapija može biti značajan resurs za dijete koje se bori sa problemima u mentalnom zdravlju. Psihoterapeut stvara sigurno okruženje za dijete u kojem pomaže djetetu da nauči izražavati emocije, uči strategije za nošenje sa različitim problemima i gradi otpornost za buduće probleme koji se mogu javiti u životu, te uči da se sam suoči sa potencijalnim problemima. Psihoterapija je korisna ne samo za saniranje trenutnih problema, nego i za osnaživanje djece i učenju tehnika koje mogu koristiti da bi se adekvatno brinuli o svom mentalnom zdravlju.

Pogledaj: Da li je i vašem tinejdžeru tijesno u njegovoj koži?