Klijentica: „Radila sam vježbu pune svjesnosti. Imam masažer za glavu i kada sam prala kosu sva sam se naježila. Zapitala sam se da li sam ja dosad ikad zaista oprala kosu“.

Šta je puna svjesnost?

Puna svjesnost podrazumijeva namjerno usmjeravanje naše pažnje na sadašnji trenutak bez osuđivanja stvari koje se nalaze u sadašnjem trenutku. Ona nam omogućava da jasno vidimo štagod da nam se dešava u životu, i lijepe, ali i ružne stvari. Možemo biti „punosvjesni“ svih aspekata našeg iskustva – naših senzacija u tijelu, misli, osjećanja, onoga što vidimo, čujemo, osjetimo ili okusimo.

Zašto nam puna svjesnost može biti korisna?

Ovaj, sadašnji trenutak je jedini trenutak u kojem zaista postojimo i jedini vrijedan proživljavanja. Svaki put kada se udaljimo od sadašnjeg trenutka mi se nalazimo u prošlosti ili u budućnosti, zamišljajući i ponovo proživljavajući događaje koji su prošli ili događaje koji se nisu desili, a možda nikada i neće. Pored toga, puna svjesnost nam pomaže da se fokusiramo i skoncentrišemo na zadatke koje treba da obavljamo, poboljšava vještinu upravljanja brigama, smanjuje anksioznost, povećava zadovoljstvo našim životom, poboljšava kvalitet odnosa sa drugim ljudima. Pomaže nam da se udaljimo od automatskih emocionalnih reakcija na svakodnevne pojave i stvara prostor za dublje razumijevanje nas samih. Iako puna svjesnost neće dovesti do toga da ne osjećamo bol i stres, može nam pomoći da na njega reagujemo na drugačiji način, sa više razumijevanja i saosjećanja.

Na koji način praktikovati punu svjesnost?

Iako često zvuči da praktikovanje nečega iziskuje dodatno vrijeme da se posvetimo tome, ne mora nužno da bude tako. Kada pričamo o punoj svjesnosti sve ono što radimo tokom dana mehanički, a većinu stvari radimo tako, možemo početi da radimo sa punom svjesnošću.

Kada ste zadnji put zaista obratili pažnju na ukus hrane u ustima?

Kada ste slušali zvukove prirode dok šetate?

Kada ste posljednji put potpuno svjesno obraćali pažnju na to kako vozite svoj automobil?

Ovo su samo neki od primjera kako možemo da počnemo da praktikujemo punu svjesnost, a da to ne traži dodatno vrijeme. Naravno, punu svjesnost možete praktikovati i na način da sjedeći uspravnih leđa 5 do 10 minuta obraćate pažnju na svoje disanje i da svaki put kada mozak odluta vratite svoju pažnju na disanje. Čitava poenta upravo i jeste u tome, svaki put kada mozak počne da luta, nježno usmjeriti pažnju na ono što radimo u tom trenutku i tako koliko god je puta potrebno, bez ljutnje i okrivljivanja.

Ukoliko imate pitanja o ovoj temi, želite da počnete da praktikujete punu svjesnost ili da zakažete konsultacije sa našim psihoterapeutom pišite nam na psiholoskosavjetovanjealba@gmail.com.

Pogledaj: Zašto je pravilno disanje važno?