Šta je progresivna mišićna relaksacija?

Jedna od tehnika relaksacije, koja se često primjenjuje u radu sa klijentima, jeste progresivno mišićna relaksacija. Većina nas kada smo u stanju povišenog stresa i anksioznosti osjetimo napetost koja prožima naše tijelo i mišiće, a progresivna mišićna relaksacija je tehnika koja nam pomaže u ublažavanju te napetosti kroz ciklus stezanja i opuštanja mišića u cijelom tijelu. Stezanje mišića dolazi kao dio pripreme na potencijalno opasne situacije. Iako neke situacije nisu same po sebi opasne za nas i naše tijelo (npr. govor pred publikom), način na koji mislimo o tim situacijama mogu pokrenuti pripremu tijela da se dešava nešto što je opasno po nas. Često takvu napetost mišića ni ne primijetimo, iako su možda naša ramena i vrat stegnuti. Čak i kada je percipirana opasnost prošla, ljudsko tijelo se ne rješava lako napetosti pa se informacije iz tijela i dalje interpretiraju kao da se radi o opasnosti.

Američki fiziolog i psihijatar Edmund Jacobson tridesetih godina je primjetio vezu između mišićne napetosti i mentalne aktivnosti. Tako ispitanici koji su se nalazili u stanju veće mišićne pobuđenosti, napeti, više su reagovali na jači zvuk ili prepad za razliku od osoba koje su se nalazile u stanju opuštenosti. Pored toga proučavao je vezu izmedju mišićne napetosti i nesanice, generalizovanog anksioznog poremećaja, hipohondrije, OKP-a, paničnih poremećaja, te somatofornih poremećaja.

Kroz evoluciju tijelo je u stanju napetosti i naprezanja mišića omogućivalo da se pripremimo za „bori se ili bježi“ i preživimo. No danas ovaj odgovor koji aktivira isto mišićno stanje i povlači djelovanje određenih sistema (endokrini, kardiovaskularni) dovodi nas u stanje hroničnog osjećaj napetosti i nemogućnost vraćanja u stanje ravnoteže. Sve ovo za nas može biti neprijatno i ometati svakodnevno funkcionisanje.

Kako se izvodi?

Progesivnu mišićnu relaksaciju radimo u sjedećem položaju sa nogama oslonjenim na pod i rukama položenim na koljena. Stvari koje nas ometaju (torba, telefon) trebamo odložiti, te eleminisati i jače izvore buke (pojačan televizor, radio, mobilni telefon). Za vrijeme progresivne mišićne relaksacije dišemo duboko i polako. Sama tehnika se odvija na način da stežemo jednu grupu mišima (npr. mišiće šake) i da ih opustimo. To ponovimo određeni broj puta i prelazimo na sljedeću grupu mišića. Glavni zadatak ove vježbe je da uočimo razliku i postanemo svjesni mišića u zgrčenom i opuštenom stanju, i uvježbamo osjećaj opuštenosti nasuprot osjećaja zgrčenosti. Ukoliko imamo povredu određene grupe mišića taj dio preskačemo. Samu tehniku možemo početi od mišića čela, očiju, vilice, preko ramena, vrata.., postepeno ići duž cijelog tijela, ili samo izdvojiti jednu grupu mišića.

Ova tehnika za opuštanje je veoma češto sastavni dio rada sa klijentima koji se suočavaju sa anksioznošću, a ukoliko biste željeli da joj se dodatno posvetite i primjenjujete u borbi sa svojim životnim izazovima, pišite nam na: psiholoskosavjetovanjealba@gmail.com

Pogledaj: Kako nam mogu koristiti tehnike uzemljenja?